burenruzie

burenruzie: 10 praktische tips & nuttige informatie

De andere kant

Burenruzies komen in iedere buurt voor. Ze ontstaan door overlast. De ene buur doet of heeft iets dat de andere buur stoort en als hinderlijk wordt ervaren. Het kan gaan om overhangende takken, de buurjongen die ’s ochtends om half zes luidruchtig met zijn brommertje de krantenwijk gaat doen, of die vervelende kat die zijn behoeftes in het bloemengazon doet.

Om te voorkomen dat kleine ergernissen zich gaan ophopen en opeens de bom barst, is het goed te weten dat er een aantal maatregelen genomen kunnen worden om de zaken niet uit de hand te laten lopen. Bedenk allereerst dat een uit de hand gelopen burenruzie heel erg naar kan zijn en de dagelijkse rust behoorlijk kan verstoren. Je kunt er letterlijk ziek van worden en er iedere dag stress van hebben. Met die gedachte kun je maar beter zorgen dat een ergernis niet uit de hand loopt.

Het is erg fijn om een goede relatie met de buren te hebben. Ze hoeven niet bij je op de koffie te komen, maar als je een prettig contact met ze hebt, is dat bevorderlijk voor het algemeen welzijn. Stel dat er iets gebeurt dat je niet prettig vindt. Je buren geven een feestje en het lawaai gaat tot de vroege uren door. Jij hebt niet kunnen slapen en je moet de volgende ochtend gebroken weer aan het werk. Nu kun je een aantal dingen doen. Je kunt diezelfde nacht aan de deur gaan en vragen of het wat zachter kan. Waarschijnlijk zijn de feestgangers niet direct geneigd direct aan je verzoek te voldoen. Je kunt de politie bellen vanwege de geluidsoverlast. Dat kun je ook anoniem doen. Als dit soort feesten één keer per jaar voorkomen, kun je ook aan je buren vragen of ze je van tevoren willen waarschuwen, zodat je er rekening mee kunt houden. Je kunt ook niets doen en het die ene keer per jaar voor lief nemen. Kortom, er zijn altijd een aantal opties waaruit je kunt kiezen.

Op tijd aanpakken

Voor bijna alle ergernissen is het belangrijk dat je ze, zodra je ze hebt, uit de weg ruimt. Hoe sneller je erbij bent, hoe beter je de ergernis kunt aanpakken. De ergernis is vers en heeft zich niet als een diepgewortelde ergernis te ontwikkelen. Bedenk eerst wat je nu precies irriteert. Stel dat je de muziek vaak te hard vindt staan bij de buren. Heb je daar dan de hele dag last van, of alleen na tien uur ’s avonds? Formuleer de ergernis voor jezelf duidelijk, dan kun je de klacht ook duidelijker over brengen.

‘Maak van je hart geen moordkuil’ is hier een toepasselijk gezegde. Het is zaak om je buren met je ergernis te confronteren. Zij beseffen waarschijnlijk niet dat jij je ergens aan ergert. Ga rustig het gesprek met de buren aan. Blijf rustig en vertel ze kalm en beheerst dat je van (in dit geval) de harde muziek na tien uur last hebt. Wellicht kunnen jullie afspreken dat de muziek na tien uur wat zachter gaat. Verwacht niet dat de buren je met open armen ontvangen als je een dergelijke klacht bij ze neerzet. Jij zou het ook niet leuk vinden als je buren bij jou komen klagen. Geef ze ook de tijd om de klacht te laten bezinken. Vraag ze of zij misschien ook een klacht over jou hebben, dan kunnen jullie samen iets oplossen. Dan voelt de aanval wat kleiner.

Een ergernis bespreek je altijd persoonlijk. Gooi geen (anonieme) briefjes in de brievenbus, dit werkt averechts. Wees eerlijk en kom er ook eerlijk voor uit dat jij degene bent met de ergernis. Je schiet er niets mee op om ergernissen verhuld en stiekem bij je buren te dumpen.

Als buren niet meewerken

Het kan voorkomen dat je buren niet tegemoet willen komen aan je klacht. Ze zijn het er niet mee eens, en vinden het een hoop gezeur. Je kunt je erbij neerleggen en de ergernis voor lief nemen. Je kunt ook actie ondernemen. Je kunt de wijkagent inschakelen. Of je vraagt de woningbouwvereniging om bemiddeling of advies.

Bedenk dat je een stadium bereikt waarin de ergernis aanleiding is geworden om uit te monden in een conflict. De terloopse ontmoetingen bij de deur kunnen opeens heel erg vervelend worden. Het conflict kan uitmonden in heel vervelende situaties waarbij buren elkaar opzettelijk gaan dwarsbomen. Het kunnen treiterijen worden. De politie kan niet altijd ingrijpen. De woningbouwvereniging kan ook niet altijd als bemiddelaar optreden.

Soms loopt het zo uit de hand dat er een rechter aan te pas moet komen om een conflict op juridische wijze tot een einde te brengen. Het conflict wordt dan inderdaad juridisch beslecht en één partij wordt in het gelijk gesteld. Maar of daar de sfeer tussen de buren van opknapt? Zelden.

Gelukkig weet een rechter het conflict wel vaak zo te relativeren dat beide partijen een veeg uit de pan krijgen. Zelden komt het voor dat een rechter één partij helemaal verschoont van alle schuld. In ieder geval is al veel kwaad geschied en wanneer het conflict zo hoog is opgelopen is een verzoening eigenlijk ondenkbaar. Je kunt overwegen om de buren te vragen de strijdbijl te begraven. Misschien komt het tot een wapenstilstand, maar er blijft meestal iets blijven broeden.

De klassieke burenruzie

Mr. Frank Visser, de ‘rijdende rechter’, is een bekend televisiepersonage die de geschillen tussen buren beslecht. Er zijn in het programma al veel burenruzies aan de orde gekomen. Hij onderscheidt vier typen burenconflicten: de klassieke burenruzie, het relatieconflict, asociale buren en geestelijk gestoorden. De klassieke burenruzie is een burenconflict die relatief goed op te lossen is. Een klassieke burenruzie betreft meestal een reële kwestie, bijvoorbeeld een ergernis in de vorm van een boom die teveel over de tuin van de buren hevelt of een torenhoge schutting die zonder overleg geplaatst is. De kwestie kan door een deskundige worden bekeken die advies uitbrengt. Aan de hand van het advies kan de rechter een beslissing nemen.

Wanneer de burenruzie een reële kwestie betreft, hoeft er soms niet eens een rechter aan te pas te komen. Vaak kan de wijkagent of de woningbouwvereniging de kolen al aardig uit het vuur halen. In de meeste gevallen wordt het probleem wel in onderling overleg opgelost. Anders wordt het als het probleem niet in onderling overleg kan worden opgelost, vanwege bijvoorbeeld halsstarrigheid of onhandigheid van één van de buren. Het reële probleem escaleert en plotseling hebben we te maken met een relatieconflict. Lees meer hierover in tip 5.

Relatieconflict

Een relatieconflict tussen buren is een lastige zaak. De gevoelens van de buren hebben de overhand en het conflict waar het in eerste instantie om ging, is enorm opgeblazen en uit proporties gegroeid. De buren kunnen elkaar niet meer op een normale, neutrale manier bejegenen. Deze conflicten, waarbij emoties erg bepalend zijn, komen vooral voor bij buren die in eerste instantie goed bevriend waren, tot er iets gebeurde waardoor die vriendschap kapotging. De oorzaak kan van alles zijn: jaloezie, ruziemakende kinderen of teleurstellingen.

Omdat het conflict op het persoonlijke vlak ligt, is het niet eenvoudig een oplossing te vinden. Er wordt van alles uit de kast gehaald om het conflict hoog te houden: opeens staat de televisie altijd te hard, staat die boom in de weg, is de schutting te hoog, et cetera. Het is te hopen dat één van beide partijen het conflict op een gegeven moment wil oplossen, zodat er een opening wordt gevonden om in ieder geval weer vredelievend naast elkaar te kunnen wonen.

Wanneer je deze burenruzie herkent als de situatie waar jij nu in zit, dan is het de overweging waard om de buren te vragen of er een wapenstilstand mogelijk is. Het conflict hoeft niet uitgesproken of opgelost te worden. Als er eerst rust wordt gecreëerd, kan de rest vanzelf op den duur goed komen. Zo niet, dan is in ieder geval de rust teruggekeerd in de straat. Zijn de buren nog niet klaar voor een wapenstilstand, dan heb je in ieder geval je best gedaan. Doe verder niet meer mee in pogingen elkaar te ondermijnen.

Asociale buren

Je hebt een vervelend probleem als je buren tot de asociale buren horen. Dit zijn mensen die zich niets van de buitenwereld aantrekken. Ze zijn niet op zoek naar een goede relatie met de buren en doen waar ze zin in hebben. Ze zetten hun auto op de stoep, laten hun hond poepen voor je deur en leven luidruchtig het klokje rond. Ze intimideren en daar komen ze heel ver mee. Je kunt niet anders dan de politie inschakelen als er overlast wordt veroorzaakt. Maar heb je dat eenmaal gedaan, dan durf je bijna het huis niet meer te verlaten uit angst dat er represailles komen.

Je kunt je voorstellen dat de rechter je misschien in het gelijk zal stellen, maar dan blijf je nog steeds met een conflict met je buren zitten. En het ziet er niet naar uit dat het conflict in alle redelijkheid opgelost gaat worden. In dit geval kun je beter een ander huis gaan zoeken, of je wilt of niet. Op den duur wil je echter niets liever dan verhuizen. Het is te hopen dat je geen koophuis hebt, want wie wil jouw huis nog kopen? Als je in een buurt woont waar de huizen worden verhuurd door een woningbouwvereniging, is er nog hoop. Je kunt de woningbouwvereniging op de hoogte brengen van de overlast die je buren teweeg brengen. De woningbouwvereniging is er niet bij gebaat dat het asociale gezin zorgt voor verloedering van de buurt.

Geestelijke problemen

Lastig wordt het als de buurman, buurvrouw, of het kind van de buren geestelijke problemen heeft. Als bijvoorbeeld blijkt dat het kind van de buren gedragsproblemen heeft, waardoor hij de buurt onveilig maakt, kun je weinig doen dan afwachten tot het kind bijgestuurd wordt, dan wel uit huis geplaatst wordt. Tot die tijd kun je vooral hopen dat het kind jouw huis niet interessant genoeg vindt en jouw kinderen met rust laat. Er zijn heel wat gevallen van kinderen die totaal ontspoord zijn. Als de wijkagent vaak opgetrommeld wordt, zullen er rapporten over de situatie gemaakt worden.

Voordat er eindelijk actie wordt ondernomen, is het wat het buurtcontact betreft vaak al erg misgelopen. Gedragsgestoorde kinderen worden uiteindelijk opgenomen in dagklinieken of uit huis geplaatst, maar tot die tijd is er al heel veel leed geschied. De klinieken zitten vol en de wachtlijsten zijn lang. Je kunt van de woningbouwvereniging eisen dat ze wat ondernemen om jouw woongenot beter te maken door het gezin met het problematische kind onder dwang te laten verhuizen door middel van ontruiming wegens buurtoverlast. Of dat lukt, is een ander verhaal.

Het is belangrijk dat als er burenconflicten ontstaan vanwege een psychiatrisch probleem, deze direct worden aangepakt. Een jongen die de (jongere) buurtkinderen terroriseert vanwege een gedragsstoornis mag en kan niet getolereerd worden. Kinderen moeten veilig in hun eigen omgeving buiten kunnen spelen. Het is sneu voor de ouders die een kind met psychische problemen hebben. Zij dienen er echter wel voor te zorgen dat hun kind zo weinig mogelijk overlast veroorzaakt. Hierover kunnen afspraken gemaakt worden. Komen de ouders die afspraken niet na en laten zij hun kind vrij de buurt onveilig te maken, dan kan er hulp en bemiddeling van de wijkagent gevraagd. Wacht daar niet te lang mee, want spanningen kunnen hoog oplopen en escaleren tot verschrikkelijke taferelen.

Lawaaierige buren

Lawaai uit het huis van de buren staat op nummer twee van de grootste bronnen van geluidsoverlast. Overal waar woningen staan, is er geluid. Daar kun je niet omheen. De baby van de buren kan veel huilen, de hond kan blaffen, je kunt ’s ochtends de auto van de buren horen wegrijden. Dit zijn allemaal normale geluiden waar je normaliter niet over kunt klagen.

Juridisch is er sprake van overlast als het geluidsoverlast ontstaat door ‘onrechtmatig handelen’. In dat geval mag je de politie bellen. Als je voortdurend last hebt van geluid, kun je ook de rechter inschakelen. Het is lastig om te bepalen wanneer er sprake is van geluidsoverlast. Voor de één kan een bepaald geluid als verschrikkelijke herrie worden ervaren, terwijl het een ander misschien niet eens opvalt. Bij de ene buur ligt de tolerantiegrens hoger dan bij de andere buur. Het hangt daarom altijd van omstandigheden af of je geluidsoverlast juridisch kunt aanpakken. ’s

Nachts trompet spelen, is een duidelijk geval van onrechtmatig handelen.
Voordat je de politie belt of de rechter inschakelt, is het verstandig de geluidsoverlast met de buren te bespreken. Probeer daarom altijd eerst met de buren afspraken te maken. Hij mag bijvoorbeeld tot 22.00 uur trompet spelen. Je kunt je eigen huis ook goed isoleren tegen geluidsoverlast. Als je in een appartement woont, waar geluidsoverlast veel voorkomt, kun je het huisreglement raadplegen over de regels met betrekking tot geluidsoverlast. Je kunt de huismeester inschakelen en deze vragen om bemiddeling.

Buurtbemiddeling

In veel grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en andere kun je terecht bij ‘buurtbemiddeling’ als je een conflict hebt met je buren of de buurt. Buurtbemiddeling bestaat uit een aantal bemiddelaars die getraind zijn in het bemiddelen tussen buren en buurtbewoners. Zij kiezen geen partij en luisteren naar alle partijen. Zij onderzoeken de wensen en belangen van de betrokkenen bij het conflict. Op die manier helpen zij met het oplossen van de problemen. Zij doen dit discreet. De vrijwilligers zijn over het algemeen bewoners uit de buurt of die de buurt zeer goed kennen. Ze hebben speciale trainingen gekregen om te kunnen bemiddelen. Ook worden zij professioneel ondersteund.

In de grote steden is er altijd wel een bemiddelingskantoor in de buurt waar je met je probleem terecht kunt. Er wordt eerst bekeken of de bemiddelaar de juiste persoon is om het conflict op te lossen. Soms is doorverwijzing naar de woningcorporatie of wijkagent meer op zijn plaats. Als er een mogelijkheid is om het probleem met behulp van bemiddeling op te lossen, wordt met alle betrokkenen afzonderlijk een gesprek aangevraagd. Als één van de buren niet wil meewerken aan de bemiddeling, houdt het op en stopt de bemiddeling. Als er de gesprekken hebben plaatsgevonden, dan worden alle betrokkenen uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. De bemiddelaars stimuleren de bewoners bij het gezamenlijke gesprek om zelf met oplossingen te komen.

Praktische tips

Om ergernissen zoveel mogelijk te beperken, zijn er een aantal zaken die je zelf kunt oplossen of voor kunt zijn. Ten eerste is het altijd goed om een ergernis of conflict met de buren op een rustige manier op te lossen. Kaart het probleem aan, maar doe dit niet op een aanvallende manier. Leg uit wat je probleem is en stel een oplossing voor. Lukt het niet om er uit te komen, schakel dan hulp via bemiddeling in. Kies eerst voor buurtbemiddeling. Als dat niet helpt, zullen zij met de juiste alternatieven komen.

Geluidsoverlast

Zorg voor een goede isolatie van je huis, zodat je zo weinig mogelijk geluidsoverlast van buiten naar binnen krijgt, maar ook zelf voor minder geluidsoverlast zorgt. Hou zelf ook rekening met je buren. Waarschuw je buren van tevoren als je een feestje geeft. Mocht het erg lawaaierig zijn geweest en de buren hebben niet geklaagd, bedank ze dan de volgende dag met een aardigheidje.

Katten- of hondenoverlast

Niets zo vervelend als katten- of hondenpoep in je bloemenperk. Om de ongewenste gasten te verjagen kun je bepaalde planten gebruiken. Vraag het tuincentrum om advies. Je kunt ook gebruik maken van apparaten die een geluid produceren waar katten en honden door weggejaagd worden. Die geluiden zijn door een mens niet te horen. Dierenvrienden zullen het met dit alternatief misschien niet zo eens zijn, maar jij hebt om die dieren niet gevraagd en je hoeft er ook geen last van te hebben.

Weinig privacy

Sommige mensen maken graag een praatje en daar is niets mis mee. Worden de gesprekken je te bemoeizuchtig, stel dan voor een mooie schutting te plaatsen. Je kunt ook een hoekje in je tuin zodanig inrichten dat het voor meer privacy zorgt.

Tips & Reacties

 • Bovenburen in gehorig wooncomplex

  Het is vaak gebeurd dat ik last had van de bovenburen, maar dat we zonder ruzie toch verder kunnen. 1. Wees tolerant. Bel aan en vraag of je even binnen mag komen. Vaak is dit geen probleem. Nu kun je hun woning bekijken en kijken waar het geluid vandaan komt. Als je dit eenmaal weet kun je de leefgeluiden ook beter relativeren omdat je weet waar het vandaan komt. 2. Het is erg gehorig en je hoort elk geluid van je buren. Je kunt nu aanbellen en boos gaan doen, of beleefd blijven en je voorstellen. 3. Houd een dagboekje bij en vaak valt het dan reuze mee. Als ze herrie maken schrijf je dat op en vaak kom je ook rustige momenten tegen. Het is niet een en al kabaal.
  Goed, wees beleefd en laat ze in hun waarde. Vaak is dat dan ook wederzijds. Jij doet water bij de wijn en dat kunnen mensen erg waarderen want ook zij doen water bij de wijn. Ga nooit naar je buren toe als je boos bent wat dat loopt vaak vervelend af. Vraag gewoon vriendelijk waar het geluid vandaan komt. Ga dus niet elke dag naar je buren want hun hebben ook privacy. Sporadisch langs gaan is vaak geen probleem mits je niet meteen gaat schelden. Blijf beleefd en bedreig ze niet! Het zullen nooit je beste vrienden worden, maar zodra ze op straat jouw compleet negeren heb je al een probleem erbij want van intolerante mensen pik je veel minder dan van buren die je kent. Nooit makkelijk en verzamel moed eer je gaat aanbellen. Begin nooit direct over klachten want dan heb je een deur in je gezicht. Ik vraag gewoon of alles goed is en ze vragen het ook aan mij terwijl de politie al is geweest. Als je een dagboekje bijhoudt weet je wanneer je last kunt krijgen van geluiden. Bel aan en begin een gezellig praatje. Later mag je misschien binnenkomen en geef je ogen de kost. ->Schrijf op als je last hebt en wanneer het weer stil is. De stille momenten duren het langst en geniet daarvan. Conclusie: pik eens wat meer van de ander want vaak zit er een goede reden in bepaalde geluiden. Ze lopen al op sokken en dan krijgen ze een compliment. Dat lijmt heel veel ergenis tot een draagbaar niveau.
  Tip van JF Harsfeld op 10 april 2011
 • Samen sta je sterk

  Betrek zoveel mogelijk mensen uit de buurt bij de situatie. Zo sta je sterker, wordt je klacht serieus aangepakt en is bewijs direct al geleverd. Probeer in geval van geluidoverlast opnames te maken als bewijs en neem gesprekken die je voert met de vervelende buren eventueel op (met je telefoon bijvoorbeeld). Maak foto's van situaties en zorg voor bewijsmateriaal.
  Tip van Jeanette de Leeuw op 11 december 2010
 • Bied hulp aan

  Het past niet altijd in de situatie, maar wat soms helpt is hulp aanbieden. Voorbeeld: we hadden hier een boer die zijn mest overal onafgedekt liet liggen, en toen heb ik zelf steeds plastic gekocht en eroverheen getrokken tot hij het uiteindelijk overnam. Een herriemakende buurman met motorzaag elke ochtend om 8 uur, hebben we aangeboden het hout zelf voor hem te kloven (maar dan op een geschiktere tijd). Het aanbod is niet aangenomen, maar het lawaai hield wel op. Je moet er de tijd voor nemen om iets creatiefs te bedenken, het lukt ook niet altijd en past niet in elke situatie
  Tip van m hoffman op 29 augustus 2010

Deel je eigen tip over burenruzie

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!